หากต้องการยืนยันแบบสอบถามบน EscorTeo.Club เพียงแค่เขียนถึงผู้ช่วยแชทและส่งภาพถ่ายที่คุณถือกระดาษแผ่นหนึ่งซึ่งมีคำจารึกว่า "EscorTeo.Club และวันที่วันนี้" โปรไฟล์จะได้รับสถานะการยืนยันทันที