การลงทะเบียนที่ง่ายที่สุดใน 1 คลิก คุณสามารถลงทะเบียนด้วยเมลหรือไม่มีเมล และคุณสามารถเพิ่มอีเมลได้ในภายหลังเพราะมันเพียงพอที่จะเขียนผู้ช่วยในการแชท แชทกับผู้ช่วยอยู่ในบัญชีส่วนตัวของโมเดล